ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565 (สำรอง) ในวันอังคารที่ 7 ธันวามคม 2564
โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565 (สำรอง) ในวันอังคารที่ 7 ธันวามคม 2564