ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2568

 วันที่ : 01-07-2024

ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ยื่นส่งที่โรงเรียนต้นสังกัด แล้วโรงเรียนรวบรวมส่งเอกสารทั้งหมด มายัง คณะครุศาสตร์ ผ่านทาง Email : education@crru.ac.th หรือทางปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยจะยึดวันที่ส่ง Email หรือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หรือโทร. 053 776 014