ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 3)

 วันที่ : 27-05-2024

  1. ให้รายงานตัวออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2567 เข้ารายงานตัวทางลิงค์ คลิก! รายงานตัวออนไลน์
  2. พิมพ์ (Print) แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษา
  3. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2567 ไม่รวมค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคารและค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีชำระผ่าน Mobile Banking (โมบาย แบงค์กิ้ง) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด จะชำระได้เฉพาะธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงไทย เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้าย