ประกาศ นักศึกษาเข้าใหม่ปี 2567 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

 วันที่ : 09-11-2023

นักศึกษาเข้าใหม่ปี 2567 สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เข้ารับการสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาจีน

นระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารมิตรภาพไทย - จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย